27 martie 2017

Teatrul o modalitate de a cunoaște lumea

De mai bine de jumătate de secol, pe 27 martie se sărbătoreşte Ziua Mondială a Teatrului, ca semn de apreciere a uneia dintre cele mai vechi arte din lume, arta scenică.
Ziua Mondială a Teatrului a fost creată de Institutul Internaţional de Teatru în cadrul Congresului Mondial din 1961, la Viena şi a fost sărbătorită prima oară în 1962, la 27 martie, ziua în care se deschidea stagiunea Teatrului Naţiunilor, la Paris. De atunci, în fiecare an, la aceeaşi dată, comunitatea teatrală internaţională, artişti şi public deopotrivă, precum şi centrele naţionale din cele o sută de ţări membre ale Institutului Internaţional de Teatru, celebrează Ziua Mondială a Teatrului, ca un moment de afirmare a forţei de comunicare a artei scenice, ca mod de expresie a umanităţii, dincolo de toate frontierele geografice sau culturale, lingvistice, religioase sau politice. 
Shakespeare, lumea-i un teatru / antologie concepută şi comentată de George Banu ; trad. din lb. franc.: Ileana Littera ; trad. din lb. eng.: Ioana Ieronim. – Bucureşti: Nemira Publishing House, 2010. – 302 p.
Shakespeare a scris pe zidurile celebrului Teatru Globe deviza „Lumea-i un teatru” şi nu a încetat să regăsească teatrul pretutindeni, în gesturile amanţilor sau în deciziile regilor, în strategiile servitorilor sau în meditaţiile înţelepţilor.
Antologia lui George Banu reuneşte pentru prima oară metafore, comparaţii, aforisme shakespeariene despre teatrul în viaţă, despre disimulare şi rol, despre improvizaţie şi reprezentaţie. Teatrul nu poate fi separat de om, iată ce descoperim graţie acestei scânteietoare antologii, o adevărată constelaţie poetică. Dar antologia relevă totodată şi experienţa lui Shakespeare ca meşteşugar al teatrului care vorbeşte despre practica repetiţiilor şi relaţia cu publicul, despre seducţia mercantilă şi înrudirea cu visul.
Shakespeare, filozof şi artizan, când se îndoieşte de teatru, când îl glorifică. La el nimic nu e definitiv – nici iubirea, nici dispreţul. Este o apreciere lucidă asupra teatrului aflat la răscrucea dintre mizeria vieţii cu nobleţe artei.
Lumea-i un teatru” – o călătorie în universul plin de contradicţii al lui Shakespeare, avându-l pe George Banu ca ghid pasionat. O lecţie de complexitate şi de simplitate. O întâlnire cu teatrul şi cele o mie de chipuri ale sale.
Nicolae Darie, actorul şi omul. Îndemn la înălţare prin cuvânt / Rodica Solovei. – Chişinău: Epigraf, 2011. – 240 p.
Cartea este un elogiu adus atât maestrului Nicolae  Darie, actor, profesor cât şi măriei sale Cuvântul. Un actor vine pe scenă pentru a rosti Cuvântul, care aduce bucurie, vindecă, întristează, naşte semne de întrebare sau creează. Cuvântul care îndeamnă la înălţare … cam în aşa fel se exteriorizează N. Darie, care şi-a ţinut gândurile ascunse multă vreme. Cartea pe care dorim să o aducem la cunoştinţa D-stră  este rezultatul unui proiect, realizat de către autorul Rodica Solovei, doctor în istorie, apărută la Chişinău în 2011. Volumul urmăreşte traseul biografic al maestrului Nicolae Darie, parcurge filă cu filă itinerarul vieţii dumisale, scoate la evidenţă firea sensibilă, receptivă îndrăgostită de frumos, calea de formare şi de desăvârşire profesională a artistului. 
Caranfil, Ninela. Nebănuita forţă a scenei / Ninela Caranfil – Chişinău: Ed. „Prometeu”, 2009. – 300 p.
Apariţia acestei edituri este un factor pe cât de valoros, pe atât şi de surprinzător, dat fiind faptul, că Ninela Caranfil este de profesie actriţă profesionistă, cu titlu onorific de artistă emerită a Republicii Moldova. În acest context trebuie menţionat, că lucrarea este marcată în totalmente de credinţa divină a autoarei, de dragostea ei faţă de tot ce este sfânt: pămîntul, ţara şi neamul, limba română.
Cemortan, Leonid. Valeriu Cupcea actor şi regizor / Leonid Cemortan; Acd. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Chişinău: «Business-Elita»,
 2008. – 242 p. 
„Prin exemplul său personal şi prin activitatea-i neobosită, el a contribuit la propagarea şi încetăţenirea în viaţa socială şi culturală a limbii literare române. Pe drept cuvânt, Valeriu Cupcea a fost un cap de şcoală, un model în ce priveşte vorbirea scenică şi recitarea operelor literare. La radio şi televiziune, de pe scenă şi de la tribuna diferitor foruri publice, el a fost un promotor fidel al vorbirii curate şi frumoase, astfel încît felul său de a pronunţa cuvintele şi de a rosti frazele era un model unanim recunoscut ”. (Leonid Cemortan)
În vâltoarea creaţieiEdiţie îngrijită de Maria Mâţu / pict. Iaroslav Oliinîk. – Chişinău: Cartea Moldovei, 2004. – 316 p.
Veniamin Apostol s-a aflat mereu în vâltoarea creaţiei, care ba îl ridica pe culmile sublimului, ba îl arunca în abisul disperării, al tristeţii şi al singurătăţii totale. Dar nici cea mai neagră tăcere nu i-a putut nicicând atinge sufletul neîntinat n-a reuşit să-i devoreze credinţa neclintită, în muncă, frenezia debordantă, optimismul încântător, generezotatea curată în faţa momentului de creaţie... A învins cu demnitate vicisitudinile sorţii, slujindu-şi cu devotament vocaţia. Ca artist, a trăit intens prin universul uman al personajelor bine reliefate, care bântuie şi astăzi aidoma unonr fantome prin colţurile misterioase ale teatrelor noastre, personaje închise ermetic în cutiile metalice sau plastice ale filmotecilor sau videotecilor, solicitându-şi dreptul imperios la viaţă.
Listă bibliografică de recomandare:
Teatru - o dragoste veche
 • Bechet, Pavel. O lacrimă în calea uitării / Pavel Bechet - Chişinău: Dragodor, 2005. - 76 p.
 • Bieşu, Maria. Viaţa mea e un turneu... / Maria Bieşu – Chişinău: Cartea Moldovei, 2009. – 208 p.
 • Caragiale să ne judece / ed. îngrj. de Ion Diviza – Chişinău: Universitas, 2006. – 249 p. + fot.
 • Caranfil, Ninela . Nebănuita forţă a scenei / Ninela Caranfil - Chişinău: Prometeu, 2009. - 300 p.
 • Caranfil, Ninela. Tăcerea de până la cuvânt / Ninela Caranfil - Chişinău: Iulian, 2005. - 464 p.
 • Cemortan, Leonid. Actorul Eugeniu Ureche / Leonid Cemortan - Chişinău: Epigraf,2005. - 160p.
 • Cemortan, Leonid. Teatrul Naţional din Chişinău (1920-1935): Schiţă istorică / Leonid Cemortan - Chişinău: Epigraf, 2000. - 295 p.
 • Drimba, Ovidiu. Teatrul de la origini şi până azi / Ovidiu Drimba – Bucureşti: Albatros, 1973. – 430 p.
 • Maria Bieşu, vocaţie şi destin artistic / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniul Cultural, Centrul Studiul Artelor ; resp. de ed. : Aurelian Dănilă. – Chişinău : S. n., 2010. – 420 p.
 • Massoff, Ioan. Teatrul românesc : privire istorică / Ioan Massoff – Bucureşti: Editura pentru literatură, 1966. – 701 p.
 • Mihai Curagău: Argint viu pe scândura scenei / ed. îngrj. de Ion Diviza. – Chişinău: Bons Offices, 2008. – 137 p.
 • Nicolae Darie, actorul şi omul. Îndemn la înălţare prin cuvânt / Rodica Solovei – Chişinău: Epigraf, 2011. – 240 p.
 • Oprea, Ştefan. Eminescu omul de teatru / Ştefan Oprea – Iaşi: Timpul, 2000. – 241 p.
 • Pagini din istoria gîndirii teatrale româneşti – Bucureşti: Meridiane, 1972. – 290 p.
 • Pelin, Pavel. Ce dragoste veche – actorii / Pavel Pelin - Chişinău: Cartea Moldovei, 1998. - 200 p.
 • Pelin, Pavel. Privitor ca la teatru / Pavel Pelin - Chişinău: Cartea Moldovei, 2007. - 240 p.
 • Proca, Ion. Grigore condamnat la glorie / Ion Proca - Chişinău: Grafema Libris, 2006. - 160 p.
 • Proca, Pavel. Mă rog să pardonaţi: Dialoguri cu antracte / Pavel Proca - Chişinău: Bons Offices, 2008. - 138 p.
 • Proca, Pavel. Notiţe pe nojiţe / Pavel Proca – Chişinău: Dragodor, 2007. – 320 p.
 • Proca, Pavel. O mască tremură-n oglindă... / Pavel Proca - Chişinău: Bons Offices, 2009. - 100 p.
 • Providenţa artistului Eugeniu Ureche. - Chişinău: Cartea Moldovei, 2006. - 168 p. + 48 p. Planşe
 • Rusu, Grigore. Din coturnii timpului / Grigore Rusu – Chişinău : [S. n.], 2000. – 112 p.+fot
 • Rusu, Grigore. Evocari / Grigore Rusu – Chişinău : [S. n.], 2010. – 236 p.
 • Un deceniu cu Satiricus. - Chişinău: Universitas, 2000. - 230 p.
 • Ungureanu, Ion. Teatrul vieţii mele... / Ion Ungureanu – Chişinău: [S. n.]. – 652 p.
 • Ungureanu, Larisa. Tot aici mă-ntorc / Larisa Ungureanu – Chişinău: Lumina, 2011. – 160 p.
 • Un magician al dansului scenic / ed. îngrj. de Ion Diviza. – Chişinău: Universitas, 2002. – 72 p.
 • Uvarova, Irina. Teatrul Luceafărul un deceniu al devenirii / Irina Uvarova - Chişinău: Hyperion, 1992. - 112 p.

Niciun comentariu: