20 martie 2017

Opera lui M. Eminescu tradusă în limba franceză

                                             Din colecţia Centrului Academic  Internațional Eminescu 
 • Apostoiu, George. Eminescu : pour le monde latin. / George Apostoiu. – Bucureşti : Europa Nova, s. a. – 368 p.
 • Călinescu, George. La vie d’Eminescu / George Călinescu. – en français par Claude Dignoire. – Bucarest : Univers, 1989. – 440 p.
 •  Poeme=Poèmes / Mihai Eminescu, Grigore Vieru [et al.] ; trad. : de Ludmila Ciobotarencu. – Chișinău : [S. n.], 2010. – 176 p. – Ed. bilingvă în limbile română, fr.
 • Eminescu, Mihai. Poezii=Poèsies / Mihai Eminescu ; ed. Călin Vlasic ; prez. şi trad. De Jean Louis Courriol. – Ed. a 6-a. – Piteşti : Paralela 45, 2006. – 123 p. – Ed. bilingvă în limbile română, fr.

 • Eminescu, Mihai. Poezii=Poèsies / Mihai Eminescu ; trad. Elisabeta Isanos. – Bucureşti : Libra, 1994. – 640 p. – Ed. bilingvă în limbile română, fr.
 • Eminesco, Mihail. Quelques poèsies de Mihail Eminesco / Mihail Eminesco ; trad. en français par Gr. Soutzo. – Ed. a 2-a. – Jassy, 1911. – 35 p.
 • Centenaire de Mihai Eminescu : 1889-1989 / Mihai Eminescu. – Madrid, Paris, s.a.,- 61 p.
 • Eminescu, Mihai. Poèsies / Mihai Eminescu ; preface et version française par Paul Miclău – Bucureşti : Minerva, 1989. – 140 p. – Ed. în limba fr.

 •  Anthologie de la creation poetique de Mihai Eminescu / realisee sous la direction de Valeriu Rusu. – S. l. : Universite de Provence, 1990. – 550 p.
 • Barbu, Constantin. Le secret du rien / Constantin Barbu. – S. l. : Dionysos, s.a. – 68 p.
 • Eminescu, Mihai. Rayonnement d′un génie : [Antologie critique et poetique, note liminaire et notices par George Apostoiu / Mihai Eminesci. – Bucarest : Minerva, 1989. – 365 p. – În limba fr.
 • Eminescu, Mihai. Poeme = Poems / Mihai Eminescu, Grigore Vieru [et.al]. – Chișinău: S.n., 2010. – 176 p. - Tit., text paral. : lb. rom., fr.


 • Eminescu, Mihai. Les Cinq Epitres [Resursă electronică] / Radu. Price de Hohenzollern-Veringer. – durata 57′53″ – Bucureşti : Electrecord ; Fondation Culturelle Roumaine – 2000. – CD-ROM – lb. fran.

Publicat de V. Sîrbu, şef oficiu.

Niciun comentariu: